͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Interleuven werkt mee aan bijenplan voor Tremelo

Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Daarom ging de gemeente Tremelo de voorbije twee jaar aan de slag voor het opstellen van een bijenplan. Hierbij werkte de gemeente samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en Interleuven en kreeg ze financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit plan zal gebruikt worden door alle gemeentediensten om bijvriendelijk te handelen.Natuurpunt Studie voerde van de lente tot de herfst van 2022 een uitgebreide inventarisatie uit om een zicht te krijgen op de aanwezige soorten wilde bijen. Op basis daarvan stellen ze nu een rapport voor met inrichtings- en beheermaatregelen en knelpunten. Aan de hand van deze bevindingen werken de partners nu verder aan een gids met bijenvriendelijke planten voor gemeentelijke aanplantingen.

Image description
Lees meer

Interleuven verwelkomt Lokaal Atrium Dijleland

Image description

Op 23 maart werd in de kantoren van Interleuven het Lokaal Atrium Dijleland georganiseerd, een initiatief van het departement Omgeving Vlaanderen in samenwerking met intercommunales Interleuven & Haviland. Omgevingsambtenaren uit onze regio kwamen hier samen om kennis op te doen, te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. Op het programma stonden onder meer de Watertoets, zonne-energie en zonevreemde functiewijzigingen.

neem contact voor meer info

Aankoopcentrale Gestroomd.be viert eerste verjaardag

Image description

De aankoopcentrale voor duurzame voertuigen Gestroomd.be werd gelanceerd op 31 maart 2022. Als de cijfers van dat eerste jaar er bij genomen worden, ogen die bijzonder rooskleurig, de lokale besturen bespaarden al meer dan 1.1 miljoen euro! Het afgelopen jaar werden 140 voertuigen verkocht, waarvan zelfs 1 elektrische vrachtwagen. Als je weet dat de kaap van 100 bestellingen op 23 januari werd gerond, staat de vraag naar duurzame voertuigen niet stil, integendeel zelfs! 60 lokale besturen en partners gingen over van offerte naar bestelling voor de vergroening van hun voertuigenpark. Gemiddeld betekent dat dus (meer dan) 2 aangekochte voertuigen per aanvrager.

Lees meer

Oude gemeentehuis Lubbeek afgebroken

Op 17 maart 2023 werd gestart met de afbraakwerken van het oude gemeentehuis & politiegebouw langs de Gellenberg in Lubbeek. Het gebouw, dat dateerde uit 1969, was helemaal versleten en de ruimte zal in de toekomst een groene invulling krijgen. De afbraak van het gebouw was een project van de afdeling gebouwen & infrastructuur van Interleuven. Zij namen de opmaak van het dossier op zich en zorgden ook voor de werfopvolging en veiligheidscoördinatie. Ondertussen is de sloop van de gebouwen afgerond. Neem contact op met onze afdeling gebouwen & infrastructuur voor meer info.

Image description

Na de sloop van het oude gemeentehuis zal onze afdeling gebouwen & infrastructuur ook zorgen voor de heraanleg van de site. (zie beeld boven)

Bekijk de reportage via ROBtv

Interleuven werkt mee aan herwaardering Zoete Waters

Image description

In het kader van het Masterplan Zoet Water werd onlangs de cafetaria langs de Maurits Noëstraat afgebroken. Het masterplan houdt een ambitieuze herinrichting van het natuurgebied in waar inwoners, experten en de gemeente Oud-Heverlee al enkele jaren aan werken. Als ontwerper van de nieuwe cafetaria, sanitaire voorzieningen en de heraanleg van de parking draagt ook Interleuven zijn steentje bij om van het gebied een nog aangenamere ontmoetingsplek te maken.Het ontwerp van de zomerbar en parking is van de hand van de afdeling gebouwen & infrastructuur van Interleuven. Nu de sloop van de cafetaria is afgerond worden de werken voor de nieuwe elementen voorzien in het najaar van dit jaar. Zo wordt de overlast voor de bezoekers tijdens het zomerseizoen beperkt.

neem contact voor meer info

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net