͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Algemene vergadering Interleuven - 18 januari 2023

Op woensdag 18 januari 2023 werd de algemene vergadering van Interleuven georganiseerd. Tijdens deze vergadering werd onder andere de strategie en begroting voor 2023 goedgekeurd. De statutenwijziging van de BAV kon niet worden behandeld wegens een onvoldoende quorum (75%) onder de aanwezige stemgerechtigde vennoten. Er zal daarom een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om de statutenwijziging en toetreding van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant als vennoot te behandelen. De datum van deze nieuwe vergadering wordt eerstdaags bekend gemaakt.

Neem contact voor meer info

Aankoopcentrale duurzame voertuigen "Gestroomd" geeft gas

Image description

Sinds april 2022 kan je als lokaal bestuur beroep doen op de aankoopcentrale duurzame voertuigen - een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse streekintercommunales. Dit aankoopplatform heeft 2 doelen:

 • enerzijds worden lokale besturen ontzorgd door hen op een eenvoudige en overzichtelijke manier toegang te geven tot de markt van duurzame voertuigen.
 • anderzijds kunnen deze aankopen gebeuren met aanzienlijke kortingen (van 5% tot 40%).

Hierdoor kunnen lokale besturen vlot invulling geven aan het begrip duurzaam transport en aan de voorbeeldfunctie die ze hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming.De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen worden echter niet uitgesloten. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale www.gestroomd.beWens je meer info over de werkwijze/procedure om tot een effectieve bestelling van je wagen te komen? Wens je het volledige aanbod (via login) alvast te raadplegen op het platform zelf? Of heb je nog andere vragen in verband met de verduurzaming van het wagenpark? Neem dan contact op met Geert Keldermans.

Lees meer

Interleuven ontwerpt voetbalkantine voor SC Out-Hoegaarden

Image description

Voetbalclub SC Out-Hoegaarden krijgt een gloednieuwe voetbalkantine en tribune. De huidige infrastructuur dateert immers uit de jaren 1980 en is erg versleten. Het ontwerp voor de nieuwe tribune en kantine werd gemaakt door de afdeling gebouwen & infrastructuur van Interleuven. Ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning werd door Interleuven opgemaakt en is ondertussen ingediend. Het openbaar onderzoek hiervoor loopt nog tot 11 februari 2023.De nieuwe infrastructuur wordt heel wat groter dan het bestaand gebouw. Er komt een nieuw gebouw met twee bouwlagen, waarin elf kleedkamers in plaats van de huidige vier worden voorzien, een grotere kantine, een vergaderlokaal en een EHBO-ruimte. Er wordt ook een nieuwe tribune gebouwd. Door de uitbreiding zal er in de toekomst voldoende plaats zijn om de 31 ploegen en meer dan 500 leden onderdak te bieden. De investering in het nieuwe gebouw wordt gedragen door de gemeente. Na oplevering zal SC Out-Hoegaarden de kantine huren. De start van de werken wordt voorzien na afloop van het huidige voetbalseizoen. De werfopvolging en veiligheidscoördinatie zal ook gebeuren door Interleuven. 

Bekijk de reportage via ROBtv

Digitaal loket kinderopvang van start in gemeente Bertem

Image description

Sinds 1 januari 2023 maakt ook de gemeente Bertem gebruik van het digitaal loket kinderopvang. Dat wil zeggen dat ouders van baby's en peuters uit de gemeente voor al hun opvangvragen op een gecentraliseerde plaats terecht kunnen. Bertem voegt zich zo bij dertien andere gemeenten uit onze regio die zich eerder al aansloten. Daarnaast nemen ook enkele besturen uit de ons omliggende regio deel. Het digitaal loket kinderopvang biedt dan ook heel wat voordelen voor zowel ouders als lokale besturen.De voordelen voor ouders op een rijtje

 1. Via de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be kan je het aanbod voor zowel baby's, peuters als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen.
 2. Je kan online jouw aanvraag registreren voor baby- of peuteropvang waarna de opvangvoorzieningen deze zelf behandelen.
 3. Dankzij het digitaal loket krijg je een volledig en neutraal overzicht van het aanbod.
 4. Je kan rechtstreeks bij meerdere initiatieven jouw opvangvraag stellen.

  Meerwaarde voor opvanginitiatieven en lokale besturen

  De opvangvoorzieningen evalueren de centrale registratie van de opvangvragen en de verwerking ervan via het digitaal loket ook positief. Zo zijn er minder een-op-een bevragingen door ouders en is er een betere match tussen vraag en aanbod.

  

  Naast de dienstverlening voor ouders en opvangvoorzieningen, krijgen lokale besturen een beter beeld van de opvangvraag in hun gemeente door de centrale registratie. Tenslotte zorgt het digitaal loket ook voor een vlottere verplichte rapportage naar Kind en Gezin.

  

  Enkele cijfers sinds de opstart in 2019

  • 370 opvangvoorzieningen
   • 218 kinderdagverblijven
   • 152 onthaalouders
  • 13.470 opvangaanvragen geregistreerd
  • 8.670 kindjes vonden opvang
  Neem contact voor meer info

  Diest herstelt trage wegen in ere dankzij Actieplan Trage Wegen

  Image description

  Om haar tragewegenbeleid vorm te geven, startte de stad Diest in 2018 een samenwerking op met de Provincie Vlaams-Brabant. Interleuven en vzw Trage Wegen ondersteunden de stad Diest bij de opmaak van de inventaris van de trage wegen en het uiteindelijke actieplan, onder meer op basis van een participatietraject met de inwoners van Diest. 

  

  In 2021 werd op basis van de inventaris een actieplan opgesteld. Hiervoor werd, samen met vzw Trage Wegen, de deelgemeente Deurne uitgewerkt. Vervolgens werd de manier van werken binnen de stad doorgegeven aan een werkgroep. Daarbij bleef Interleuven tijdens de overlegmomenten ter beschikking voor technische en inhoudelijke ondersteuning. Het actieplan werd in september 2021 tijdens een publieksmoment voorgesteld en daarna in openbaar onderzoek gesteld.

  

  Tijdens dat openbaar onderzoek, dat van start ging op 16 februari 2022, konden inwoners feedback geven of suggesties delen. Op alle bezwaren die via dit openbaar onderzoek werden ingediend, is een antwoord geformuleerd. Het definitieve actieplan en het beleidskader werden tenslotte eind 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. Hiermee werd het project voor Interleuven afgerond. De stad neemt nu de taak op zich om het actieplan in de praktijk om te zetten.

  

  Momenteel werkt de GIS-dienst van Interleuven aan enkele andere projecten rond Trage Wegen. Zowel voor en met de gemeente Kortenberg als voor en met de gemeente Kortenaken wordt momenteel een beleidskader opgemaakt. In de stad Tienen biedt Interleuven ondersteuning bij de inventarisatie van de trage wegen. 

  Neem contact voor meer info

  Nieuwe vacature(s)

  Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

  Image description

  Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

  ​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Klik hier om je uit te schrijven.
  Sender.net