͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Interleuven wenst u een gezond en boeiend 2023

Image description

Farmabedrijf UCB opende op het Wetenschapspark van Interleuven eerste Vlaamse onderzoekscentrum voor gentherapie

Op het Wetenschapspark Arenberg opende farmabedrijf UCB de gene therapy hub, een gloednieuw onderzoekscentrum voor gentherapie. De farmagigant heeft al vestigingen in 50 verschillende landen, evenals in Wallonië en Brussel. Dit nieuwe onderzoekscentrum voor gentherapie is een primeur in Vlaanderen.Het Wetenschapspark Arenberg werd door Interleuven ontwikkeld op vraag van de stad Leuven en KU Leuven om tegemoet te komen aan de nood voor een hoogwaardig bedrijventerrein met een belangrijke focus op wetenschappelijk onderzoek.Gentherapie is een veelbelovende nieuwe behandeling voor ziektes. Bij deze techniek wordt, eenvoudig gezegd, bij een ziekte genetisch materiaal ingebracht, dat dan de ziekte gaat behandelen. In de nieuwe gene therapy hub op het Wetenschapspark zal nu begonnen worden met onderzoek naar deze techniek. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of er een behandeling voor epilepsie kan ontwikkeld worden.Farmabedrijf UCB start ook een nauwe samenwerking met het UZ Leuven, dat er op deze manier een nieuwe specialisatie bijkrijgt. Dat daarom Leuven de eer krijgt om als eerste aan gentherapie te doen, is geen toeval. UCB kiest er bewust voor om haar investeringen in Research & Development te doen op locaties waar veel talent en de beste mensen aanwezig zijn. Dit werk met een erg hoge graad van specialisatie is het soort werk dat de Leuvense regio graag aantrekt. Een perfect recept dus voor een erg vruchtbare samenwerking. Voorlopig kunnen er 30 onderzoekers aan de slag in de nieuwe hub, met de ambitie om in de toekomst snel te groeien en uit te breiden.

Bekijk de reportage via ROBtv

Interleuven vernieuwt gemeenteloods in Tremelo

Image description

Beeld: Gemeente Tremelo

Op 12 december 2022 werd het vernieuwde gemeentelijk magazijn 'De Loods' in Tremelo feestelijk geopend. Het magazijn is de thuisbasis van de technische dienst van de gemeente en was toe aan renovatie. Er kwamen onder andere nieuwe kantoorruimtes, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en een refter. De dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven zorgde voor het ontwerp en de veiligheidscoördinatie. Het resultaat van deze renovatie is een moderne, comfortabele werkplek voor het technische personeel van Tremelo. 

Bekijk de reportage via ROBtv

Gemeenten uit de ‘TGV-regio’ keuren hun intergemeentelijk klimaatactieplan goed

Image description

De gemeenten Geetbets, Kortenaken en Linter hebben samen met de stad Zoutleeuw in 2021 beslist om onder de naam ‘Tussen Gete en Velpe-regio’ (TGV-regio) een intergemeentelijk klimaatactieplan op te maken. In Vlaams-Brabant is dit het eerste plan dat voor zo’n grote regio wordt opgemaakt. Gezien de geografische ligging kampen deze 4 gemeenten met dezelfde klimaatuitdagingen en dienen ze gelijkaardige inspanningen te leveren om de weerbaarheid van hun inwoners te vergroten.De 4 gemeenten hebben deze opdracht aan de milieudienst van Interleuven toevertrouwd. Na de opmaak van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse bleek al snel dat gezamenlijke maatregelen noodzakelijk zijn om de regio te beschermen tegen wateroverlast, droogte en hitte. Tijdens verscheidene overlegmomenten met ambtenaren en mandatarissen zijn maatregelen en acties opgesteld om enerzijds de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie) en anderzijds onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatveranderingen (adaptatie).We hebben ons daarbij voornamelijk gericht op particuliere huishoudens en mobiliteit. Een andere factor is de landbouwsector, die in deze regio een belangrijke partner is om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Aangezien de draagkracht bij de bevolking van zeer groot belang is, doorliep iedere gemeente een participatietraject. Hieruit zijn nieuwe en inspirerende acties toegevoegd aan het klimaatactieplan.In oktober 2022 hebben de gemeenteraden van de 4 gemeenten het intergemeentelijk klimaatactieplan goedgekeurd en ingestemd om het Burgemeestersconvenant 2050 te onderschrijven. Hierdoor engageert de TGV-regio zich om de nodige acties te ondernemen om tegen 2050 in CO2-arme en veerkrachtige steden en gemeenten te kunnen wonen.De 4 gemeenten hebben ook het Lokale Energie- en Klimaatpact (LEKP) ondertekend, waarbij ze een inspanningsverbintenis aangaan om acties uit de 4 werven uit te voeren, die eveneens in het intergemeentelijk klimaatactieplan zijn opgenomen. In een volgende fase zal Interleuven deze gemeenten de nodige ondersteuning bieden in enerzijds de uitvoering van het klimaatactieplan en het LEKP en anderzijds de monitoring en rapportering ervan.

Gemeentelijke Preventiedienst GD-PBW licht haar werking toe aan het beheerscomité GD-PBW

Tijdens het beheerscomité GD-PBW op woensdag 14 december 2022 kregen de aangesloten lokale besturen, samen met de werknemersvertegenwoordigers, de nodige toelichting over de werking en de organisatie van de GD-PBW.Naast de bespreking van het algemeen jaarverslag PBW 2021 van de GD-PBW IL, werden ook de werkingskosten 2022 en de begroting van werkingskosten 2023 toegelicht en goedgekeurd. Verder werd het actieplan PBW 2022 geëvalueerd, werd het actieplan PBW 2023 voorgesteld en was er een bespreking over de actuele situatie PBW in de aangesloten besturen.

neem contact op met de preventiedienst

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net