͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Interleuven begeleidt opmaak RUP Dorpskernen Holsbeek

Image description

Het gemeentebestuur van Holsbeek wil de ruimtelijke ontwikkelingen in de vijf dorpskernen van Holsbeek richting geven voor de toekomst. De focus is om deze dorpskernen op een kwalitatieve, veerkrachtige en klimaatbestendige wijze te laten evolueren, op maat van een landelijke en groene gemeente. De eerste stappen in dit traject resulteerden in de goedkeuring van een visienota door de gemeenteraad van Holsbeek eind mei van dit jaar.Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de vijf dorpskernen (Holsbeek-Plein, Holsbeek-Dorp, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode) met aansluitend een aantal woongebieden, is de volgende stap in dit traject. In het ruimtelijke uitvoeringsplan zal Interleuven samen met de gemeente Holsbeek de vijf kernen afbakenen en een aantal stedenbouwkundige voorschriften vastleggen. Deze voorschriften kunnen parallel worden aangevuld met een stedenbouwkundige verordening.De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan start met een publieke raadpleging en adviesronde over de goedgekeurde startnota. Deze publieke raadpleging duurt 60 dagen en loopt van 7 december tot en met 4 februari 2023. Op dinsdag 13 december 2022 tussen 18u en 21u wordt door Interleuven een fysiek participatiemoment georganiseerd in het gemeentehuis. Tijdens dit infomoment krijgen de inwoners de kans om hun opmerkingen of vragen over de startnota te uiten aan de aanwezige leden van het planteam.Meer info? Neem dan gerust contact op met onze collega's.

Interleuven bouwt mee aan een groenblauwe parel in Lubbeek

Groenblauwe parels is een projectoproep van de Vlaamse overheid naar vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s voor ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving. Binnen de subsidieoproep werden onlangs 14 sterke projecten geselecteerd die elk op hun beurt op minstens drie locaties op het openbaar domein verharding zullen uitbreken en vervangen door natuur. De gemeente Lubbeek, ondersteund door Interleuven, is een van deze sterke projecten.Concreet worden enkele woonbuurten aangepakt, met name Linden-Centrum, Davidssquare en Jeugdsquare. In totaal wordt vooropgesteld om 3.719m2 verharding te vervangen door een natuurlijke inrichting, met onder andere de aanleg van minstens een wadi per locatie. Voor de boomaanplanting zal worden gewerkt met het Stockholmsysteem. Hierbij worden bomen aangeplant in een grindkoffer waardoor de bomen gezonder blijven én het water gemakkelijker in de bodem dringt.De subsidieaanvraag voor het weerhouden project in Lubbeek werd door de milieudienst en dienst G&I  van Interleuven voor de gemeente ingediend. Ook de uitvoering van de werken zal opgevolgd worden door de diensten van Interleuven. Zo gaat Interleuven, samen met haar besturen, verder op zoek naar een antwoord op het droogteprobleem in Vlaanderen. Neem voor meer info contact op met onze milieudienst.

Image description

Keiberg-Vossem krijgt bezoek van gedeputeerde Bart Nevens

Op vrijdag 25 november 2022 ontving Interleuven Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. In het bijzijn van onder meer Marc Charlier, burgemeester van Tervuren, en gemeenteraadsvoorzitter Hugo Vankelecom, kon de delegatie kennis maken met de unieke kenmerken van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem. Speciale aandacht werd hierbij gegeven aan de verschillende projecten die van Keiberg-Vossem een toekomstbestendig bedrijventerrein zullen maken. Onder meer de projecten Water voor Later & RainBrain, die voor een duurzaam waterbeheer zullen zorgen, werden uitvoerig besproken.

Image description
Meer over Keiberg-Vossem

Interleuven ondersteunt gemeenten met actualisatie van het ANIP

Via het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning kwam er een aanpassing van het wettelijk kader voor het optreden van gouverneurs en burgemeesters bij crisisbeheer. Deze aanpassing zorgde ervoor dat de noodplannen op een dynamischere manier aangepast kunnen worden en opgenomen in het nationale veiligheidsportaal (ICMS). Hierbij is het grote voordeel dat alle gemeentelijke en provinciale noodplannen meer op elkaar afgestemd zullen zijn.De dienst noodplanning van Interleuven ondersteunt haar aangesloten besturen bij de actualisaties van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan ofwel ANIP. Momenteel hebben al meerdere besturen van deze dienst gebruik gemaakt.

neem contact op met de preventiedienst

Interleuven maakt duurzaam woon-werkverkeer mogelijk via fietsleasing

Image description

In navolging van een eerder project om meer werknemers op de fiets te krijgen, bood de gemeente Haacht haar personeelsleden onlangs de mogelijkheid om aan interessante voorwaarden een (elektrische) fiets te leasen. Hiervoor maken zij gebruik van het fietsleasingproject van de milieudienst van Interleuven. Binnen deze raamovereenkomst werkt Interleuven samen met fietsleasingsbedrijf o2o en wordt maximaal ingezet op ontzorging. Alle vennoten (zowel gemeente/stadsbestuur als OCMW’s) van Interleuven kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst om fietsleasing op te starten binnen hun organisatie. Momenteel zijn de gemeenten Begijnendijk, Diest, Geetbets, Holsbeek, Rotselaar, Tremelo en Zoutleeuw bezig met het treffen van de voorbereidingen om bij de start van 2023 aan de slag te kunnen gaan met fietsleasing binnen hun organisatie.Ook interesse? Benieuwd wat hier allemaal bij komt kijken en hoe Interleuven en o2o je kunnen helpen? Gaat je hoofd tollen bij woorden als rechtspositieregeling, fietspolicy of cafetariaplan? Neem contact op met de milieudienst van Interleuven voor een antwoord op alle fietsleasingvragen!

Nieuwe vacature(s)

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures of neem contact op met Brigitte Van Calster voor een spontane sollicitatie.

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Sender.net